Český institut všeobecného zdraví, z.s.

O co usilujeme

Český institut všeobecného zdraví, z. s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů spojených ideou podpory a rozvoje zdravotnického vzdělávání v České republice s důrazem na zdravotnickou osvětu a zvyšování zdravotní gramotnosti laické veřejnosti v ČR.

Kdo jsme

Jan Kulhavý
zakladatel a předseda spolku, zdravotnický novinář a medicínský publicista / email
Mgr. Lilly Ahou Král
zakladatel a místopředseda spolku, organizátor vzdělávání lékařů a konzultant pro pacientské organizace / email
Ing. Jan Tlapáková
zakladatel a místopředseda spolku zdravotnický novinář a medicínský publicista / email

Čemu se věnujeme

podpora a pořádání vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost,
podpora, tvorba a realizace informačních kampaní cílených na odbornou i laickou veřejnost,
podpora, tvorba a provozování relevantních a validních informačních zdrojů pro odbornou i laickou veřejnost, včetně publikační a ediční činnosti
iniciace a realizace veřejného a expertního dialogu na podporu zdraví a medicíny založené na důkazech
shromažďování analýz, studií a výzkumných úkolů z oblasti podpory zdraví a vědních oborů, které se touto problematikou zabývají
realizace objektivních průzkumů, vyhodnocování dat, identifikace potřeb a východisek pro vzdělávání odborné veřejnosti a zvyšování zdravotní gramotnosti laické veřejnosti
participace na tuzemských i mezinárodních výzkumných projektech a příprava a realizace vlastních výzkumných projektů
získávání a shromažďování finanční podpory z veřejných i soukromých zdrojů pro všechny výše uvedené činnosti

Na čem se podílíme

S kým spolupracujeme

Připojte k nám

Členství v Českém institutu všeobecného zdraví, z. s., je dobrovolné a bezplatné. Řádným členem Českého institutu veřejného zdraví, z. s., se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a hodlá se spolu s ostatními členy podílet na jejich naplňování.

Kontaktujte nás

Český institut všeobecného zdraví, z. s.
Javorova 206, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L 74468 / IČ: 09905391

Email – Info / Jan Kulhavý / Lilly Ahou Král / Jana Tlapáková